ວັ ດ ອີກ +24 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 35 ຄົນ ວັດບ້ານໂພໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ ມີ 24 ກໍລະນີ, ທັງໝົດເປັນຄູ ບາ ແລະ ເ ນນ ຊື່ງພົວພັນໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີ ຕິ ດ ເ ຊື້ອ ລາຍງານໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021. ວັດດັ່ງກ່າວ ມີພ ະ ສົ ງທັງໜົດ 64 ອົງ, ຮອດປະຈຸບັນນີ້ ມີຄູ ບ າໃນວັດດັ່ງກ່າວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດ 32 ກໍລະນີ

ນະຄອນໄກສອນ ມີ 08 ກໍລະນີ, ບ້ານສະພານໃຕ້ ມີ 07 ກໍລະນີ, ບ້ານໂນນສະຫວາດ ມີ 01 ກໍລະນີ

ຄ້າຍທະຫານຢູ່ເຂດບ້ານຈະເລີນສຸກ 3 ຄົນ, ເມືອງອຸທຸມພອນ

ບ້ານໂນນຍາງ, ເມືອງອຸທຸມພອນ ມີ 01 ກໍລະນີ (ເປັນເພດຍິງ, ອາຍຸ 28 ປີ, ອາຊີບ: ພະນັກງານບໍລິສັດນິກຄອນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *