ດ່ວນໆ! ສະຫວັນນະເຂດ ນັກບວດຕິດໂຄວິດ 6 ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດ 32 ມີລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້: ເມືອງອຸທຸມພອນ 25 ຄົນໃນນັ້ນ 13 ຄົນແມ່ນກຸ່ມສໍາຜັດກັບທະຫານຄ້າຍ 644, ເມືອງໄກສອນ 6 ຄົນບ້ານໂພໄຊ, (ວັດບ້ານໂພໄຊ, ອາຊີບ: ນັກບວດ ), ບ້ານສະພານໃຕ້ ( ແມ່ເຮືອນ ), ເມືອງຈຳພອນ1 ຄົນ

ຈໍາປາສັກ: 19 ຄົນ; ຊຸມຊົນທັງໝົດ:  ນະຄອນປາກເຊ 7 ຈາກ 2 ບ້ານ: ບ້ານຊົ້ງໃຫຍ່, ໂພນສະອາດ, ເມືອງບາຈຽງ 12 ຄົນ ຈາກບ້ານລົ່ມສັກໃຕ້ໃນນັ້ນ 9 ຄົນແມ່ນກຳມະກອນນິຄົມສວນຢາງດັກລັກ ແລະ ອີກ 3 ຄົນ ແມ່ນຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *