ສຄອຊ ສະເໜີຂໍເປີດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສຄອຊ ສະເໜີ 4 ຂໍ້ ອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນການເປີດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1056/ສຄອຊ ລົງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *