ເຫັນແລ້ວເມີຶ່ອຍແທນ

ເຫັນແລ້ວເ ສົ້ າ ໃຈ… ຊ່ວງນີ້ລົດຮັບຮອງສຸກເສີນຫຼາຍຄັນແລ່ນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຫ້າວຫັນ ,ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນພວກເຮົາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *