ປະໂທ້ ແນວໃດກໍມີ

ດວງເຮັງແທ້ແດ່! ຖີຶກເລກ 6 ໂຕ 3.000 ກີບ 1.200.000.000ກີບ

ລາງວັນຊື້1,000ກີບ 👉1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ👉2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ👉3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ

👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ👉5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

ປະຈຳງວດ 80 ວັນພະຫັດ ວັນທີ່ 14/10/2021

ເລກ 6ໂຕ: 749614, ເລກ 5ໂຕ: 49614, ເລກ 4ໂຕ: 9614, ເລກ 3ໂຕ: 614,ເລກ 2ໂຕ: 14, ເລກ 1ໂຕ: 4

ນາມສັດ: ແມວບ້ານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *