ວ້າວດວງເຮັງແທ້ແດ່! ແຕກທຸກງວດ 6 ໂຕຕົງ 800 ລ້ານ

ວ້າວດວງເຮັງແທ້ແດ່! ແຕກທຸກງວດ 6 ໂຕຕົງ 800 ລ້ານ

ລາງວັນຊື້1,000ກີບ👉1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ, 👉2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ, 👉3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ, 👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ,👉5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ, 👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

⏰ ປະຈຳງວດ 81 ວັນຈັນ ວັນທີ່ 18/10/2021

ເລກ 6ໂຕ: 108866, ເລກ 5ໂຕ: 08866, ເລກ 4ໂຕ: 8866, ເລກ 3ໂຕ: 866, ເລກ 2ໂຕ: 66, ເລກ 1ໂຕ: 6

ນາມສັດ: ນາກບິນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *