ຄົນນີ້ຈິງຈັງ ວັດພັງກະຍອມ🧡 ແມ່ນແທ້ບໍ່ຄູບາ!!

ຄົນນີ້ຈິງຈັງ ວັດພັງກະຍອມ🧡 ແມ່ນແທ້ບໍ່ຄູບາ!!

ລອຍກະທົງປີນີ້ ເອົາຄັກໆ ແນວໃດກໍຕ້ອງມີຄູ່

ເຫດເກີດ​ຢູ່ບ່ອນໃດ​ ຄວນແກ້ໄຂຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຄວາມເໝາະສົມມັນມີຢູ່ກໍຄວນປະຕິບັດໃນທາງເໝາະສົມ

.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *