ແຕກແລ້ວ! ເຮັງແທ້ເລກ 6 ໂຕຕົງ 800 ລ້ານກີບ ຫົວພັນ

ແຕກແລ້ວ! ເຮັງແທ້ເລກ 6 ໂຕຕົງ 800 ລ້ານກີບ ຫົວພັນ

1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ👉2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ👉3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

👉5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

⏰ ປະຈຳງວດ 83 ວັນສຸກ ວັນທີ່ 22/10/2021

ເລກ 6ໂຕ: 871715, ເລກ 5ໂຕ: 71715,ເລກ 4ໂຕ: 1715, ເລກ 3ໂຕ: 715, ເລກ 2ໂຕ: 15, ເລກ 1ໂຕ: 5

ນາມສັດ: ໜູ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *