ຊົມເຊີຍ! ທີມງານແພດໝໍນັກຮົບຊຸດຂາວເມືອງກາສີລົງສັກຢາວັກຊິນເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິິງວັກຊິນ

ທີມງານແພດໝໍນັກຮົບຊຸດຂາວເມືອງກາສີລົງສັກຢາວັກຊິນເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິິງວັກຊິນ

ອັນນີ້ດີ ຂໍຊົມເຊີຍ ໃນເມື່ອການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນຫຍຸ້ງ ແລະ ຍາກສຳຫຼັບຄົນຊະລາ

ຜູ້ໄປມາບໍ່ສະດວກຈັດທີມງານເຄື່ອນທີລົງໄປສັກເຖິງເຮືອນ ຫຼື ຈັດຕັ້ງທີມແພດລົງພາກສະໜາມ ຈະເອົາເປັນໂຮງຮຽນກໍ່ດີ ຫຼື ສະຖານທີ່ເອື້ອອຳນວຍ

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *