ປະໂທ້ ແນວໃດກໍມີ……..

28.10.2021 ສົບທີ 9 ແລ້ວຂອງແຂວງວຽງຈັນທີ່ ເ ສ ຍຊີ ວິ ດ ຍ້ອນການຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ-19🥺

ຜູ້ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດເພດຊາຍ, ອາຍຸປະມານ 40 ປາຍປີ.

ເ ສ ຍ ໃ ຈນຳຍາດພີ້ນ້ອງຜູ້ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດເດີ(ພວກເຮົາຈະສູ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາຊິໝົດແຮງ ພວກເຮົາຄືເກັ່ງ💪🏻)

.

ທີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *