ປໍ້ານ້ຳມັນຫຼາຍແຫ່ງ ແມ່ນບໍ່ມີນ້ຳມັນແອັດຊັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ

ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມອອກມາໃສ່ນ້ຳມັນ ແລະ ບາງສ່ວນແມ່ນໄດ້ຊື້ໃສ່ກະຕຸກ ເພື່ອນຳໄປເກັບໄວ້, ເຊີ່ງພົບຫຼາຍແມ່ນນ້ຳມັນແອັດຊັງ

ທັງນີ້, ປໍ້ານ້ຳມັນຫຼາຍແຫ່ງ ແມ່ນບໍ່ມີນ້ຳມັນແອັດຊັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ

ຈື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການອອກມາກັກຕຸນຄືພາບທີ່ເຫັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *