ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕອຳລາໝູ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ເປັນອີກເຫດການທີ່ສະເທືອນຫົວໃຈ

ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕກຳລັງເປັນກຳລັງຂອງຊາດ ແຕ່ມາຈາກໄປຍ້ອນໂຄວິດ ແລະ ກ່ອນຈະຈາກໄປຕົນໄດ້ຕິດຕໍ່ຂອບລ່າໝູ່ ຂໍໃຫ້ໄປຢູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ່ ກົດອ່ານ

.

ຂ່າວຈາກ! ສຽງລຳໂພງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *