ລູກຄວນຮັກແມ່ໃຫ້ຫຼາຍໆ! 1 ຊີວິດແລກ 1 ຊີວິດ#ຄືຄຳຜູ້ເຖົ້າເພີ່ນເວົ້າແທ້ໆ ລູກເຂົ້າທ້ອງຄອງຖ້າແຕ່ມື້ຕາຍ

RIP Aunty ມີແຕ່ຂ່າວດີໆເນາະ ເມື່ອຍເດະ😞

1ຊີວິດແລກ1ຊີວິດ#ຄືຄຳຜູ້ເຖົ້າເພີ່ນເວົ້າແທ້ໆ ລູກເຂົ້າທ້ອງຄອງຖ້າແຕ່ມື້ຕາຍ

ເພື່ອແລກກັບອີກຫນື່ງຊີວິດທີ່ເກີດມາ😭😭ແຕ່ອີກຫນື່ງຊີວິດຜັດດັບໃຈ😭😭ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ້ນ້າ ຫລັບໃຫ້ສະບາຍເດີ້😭😭

ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີ້ນ້າເອີຍ 😭😭ຫມົດເວນຫມົດກຳເຈົ້າແລ້ວ ທຸກມາຫລາຍແລ້ວ ພັກຜ່ອນໃຫ້ສະບາຍເດີ້😭😭

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *