ຂ່າວ ເ ສົ້ າ

ເຮົົາຝັນໄປແມ່ນບໍ່ປ໋ອງເອີຍ ບໍ່ຢາກເຊື່ອເລີຍວ່າໂລກຮ້າຍນີ້ຈະມາພັດພາກໝູ່ເຮົາໄປແບບນີ້

ເປັນຫຍັງຄືຈາກລູກໄວແທ້ເດ່ ຂໍໃຫ້ປ໋ອງໄປສູ່ຂະຕິເດີ້

ໄປເປັນນາງຟ້າຢູ່ເທິງສະຫວັນພຸ້ນເດີ້

ທີ່

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.