ອ່ານດ່ວນ! ສີຶບຕໍ່ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊຸມຊົນທີມີການລະບາດໂຄວິດ

ແຈ້ງການດ່ວນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີດັ່ງນີ້:

ສີຶບຕໍ່ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊຸມຊົນທີມີການລະບາດໂຄວິດ

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *