ແຈ້ງການ..! ບັນຫາທີ່ດິນ ໂພນສີນວນ

ເປັນແຈ້ງການບັນຫາທີ່ດິນ ໂພນສີນວນ

ຫາກໃບແຈ້ງການນີ້ອອກມາກໍ່ຖືວ່າເປັນທີ່ສິ້ນສຸດຂອງການຕັດສິນ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ Amphon Keovongkoth ທີ່ລົງຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ຮູ້

.

.

ແຈ້ງການ

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *