ວັນທີ​ 24 ພະຈິກ 2021​ ນີ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ວັນທີ​ 24 ພະຈິກ 2021​ ນີ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໄດ້ແຈ້ງເຖິງ ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊັບສິນດິຈິຕອນ Welnance ໃຫ້ຢຸດຕິທຸກການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບບໍລິສັດ Welnance ໂດຍສະເພາະຫຼຽນ Welcoin ແລະ Welnance Defi ແລະ ໃຫ້ຢຸດຕິການໂຄສະນາໃດໆ

ທີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດຊັບສິນດິຈິຕອນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ
ລາຍລະອຽດ:ຕາມໃບແຈ້ງ👇

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *