ຄິຼບວິດີໂອ ເຕືອນສະຕິ ໄຟຊອດເກີຶອບບໍ່ລອດ

ຄິບວິດີໂອເຕືອນສະຕິ ..ເຫດເກີດທີປະເທດຫວຽດນາມ

ໄຟດູດໃນຂະນະທິ່ກຳລັງລ້າງເຮືອນ ຊາຍດັງກ່າວໄດ້ບັງເອີນສີດນ້ຳເຂົ້າແຫລ່ງຈ່າຍໄຟໂດຍບັງເອິນ ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟລາມມາຫາເຈົ້າຂອງແລະຄົນທີ່ກຳລັງເຂົ້າໄປຊ່ວຍ.

ຈົງມີສະຕິທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ

ແຊ໌ເຕີຶີອນກັນເດີ້ ອັນຕະລາຍເກີດໄດ້ທຸກເມີຶອ

.

ຊົມຄຼິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.