ແຈ້ງການດ່ວນ ພົບເຫັນ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ

ໜັງສືແຈ້ງການດ່ວນຈາກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ

ກ່ຽວກັບ:​ ການພົບເຫັນ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ

ເລກທີ 11960/2021 ກອຢ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2021

.

.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *