ແພດອັງກິດເຕີຶອນ

ແພດຈາກປະເທດອັງກິດອອກມາເຕືອນ! 5 ອາການຫລັກໆໃຫມ່ຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ,

ໂອໄມຄຣອນ ມີ 5 ອາການສຳຄັນດັ່ງນີ້…

1. ມີເຫີຶ່ອອອກຕອນກາງຄີຶນ ເຖິງອາກາດຈະໜາວເຢັນກໍ່ຍັງມີເຫີຶ່ອໄຫຼອອກ

2. ເຈັບຄໍຄັນຄໍ

3. ເຈັບບໍລິເວນກ້າມເນີຶ້ອ

4. ເມີຶ່ອຍຫອບ ຫາຍໃຈຍາກ

5. ອາຍແຫ້ງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.