!!…ດ່ວນໆ ລາຄາຊີ້ນຫມູຂຶ້ນອີກແລ້ວ ເຊັກເບີ່ງດ່ວນ ຊີ້ນຫມູຍູ່ເຂດບ້ານທ່ານລາຄາເປັນແນວໃດ?

!!…ດ່ວນໆ ລາຄາຊີ້ນຫມູຂຶ້ນອີກແລ້ວ ເຊັກເບີ່ງດ່ວນ ຊີ້ນຫມູຍູ່ເຂດບ້ານທ່ານລາຄາເປັນແນວໃດ?

ອາທິດທີ່ຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າຊີ້ນຫມູມີລາຄາຂຶ້ນ

ແລ້ວເຂດບ້ານທ່ານລາຄາຊີ້ນຫມູເປັນແນວໃດ ຄອມມັ້ນມາບອກກັນແດ່

ນີ້ແມ່ນລາຄາຊີ້ນຫມູທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົາ(ປະເທດໄທ)

ນີ້ແມ່ນລາຄາຊີ້ນຫມູທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົາ(ປະເທດໄທ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *