ເກືອບຕາຍ ໄປສັກວັກຊິນມາມື້ວານນີ້ ຂາກັບຂັບລົດອອກໄດ້ປະມານ 10 ນາທີ ລັບກາງອາກາດ

ເກືອບຕາຍ ໄປສັກວັກຊິນມາມື້ວານນີ້ ເປັນຍີຫໍ່ໄຟເຊີ ຂາກັບຂັບລົດອອກໄດ້ປະມານ10ນາທີ

ມືຕີນຊາຫາຍໃຈຟືດ ແລ້ວຫນ້າມືດລັບກາງອາກາດພາລົດລົ້ມຫົວນ໋ອກພື້ນກະໂຫລກຫົວແຕກແລະມີເລືອດຄ້າງໃນສະໝອງ

ຂ້ອຍເກືອບຕາຍ ໃຄແຕ່ຮ້າງກາຍແຂງແຮງເລີຍຟື້ນໄວ ຫາກໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.