🛑_ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການການສຶກສາມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 470,000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ🇯🇵🇱🇦

🛑_ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການການສຶກສາມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 470,000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ🇯🇵🇱🇦

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 470,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2022 ລະຫວ່າງ

ທ່ານ ນາກາໂນະ ຈຸນຢະ, ອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊູສຸມຸລະ ຄຸມິໂກະ, ຕົວແທນຈາກອົງກອນ Plan International Japan ປະຈໍາລາວ ເຊິ່ງແມ່ນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນການຈັດກິດຈະກໍາພື້ນຖານການສຶກສາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊເປັນເວລາ 12 ເດືອນ, ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ສືບເນື່ອງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2019.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງການສຶກສາຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອປັບປຸງທັກສະການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າທີ່ເມືອງປາກແບ່ງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊທີ່ມີສະພາບພູມສາດແມ່ນອ້ອມຮອບດ້ວຍພູສູງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກທີ່ສູງ.

ປະຊາຊົນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນຊົນເຜົ່າເຊິ່ງກວມເອົາ 90% ແລະ ຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ພາສາລາວລຸ່ມເປັນພາສາຫຼັກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ 21 ໂຮງຮຽນອານຸບານ ແລະ 30 ໂຮງຮຽນປະຖົມພາຍໃນເມືອງປາກແບ່ງໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາຈານ, ສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາ, ສ້າງຄວາມຕະໜັກເຖິງການລ້ຽງດູລູກຫຼານ,

ຄວາມເທົ່າທຽມຍິງຊາຍ ແລະ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການກະກຽມເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງສົມທົບໃນການສ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ສຸຂາພິບານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ 3 ຫຼັງນໍາອີກ. ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີ 2019 ໂຄງການກໍ່ມີແຜນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນມັງກອນ 2023.

ອົງການ Plan International Japan ແມ່ນດໍາເນີນກິດຈະກໍາຢູ່ລາວມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ (WASH),

ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກເກີດໃໝ່, ການສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມຍິງຊາຍ, ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໂດຍພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ. ໂດຍຜ່ານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້, ອົງການ Plan International Japan ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ.

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອົງການ Plan International Japan ແລະ ພ້ອມທັງຍັງຊື່ນຊົມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຂັ້ນຮາກຖານຂອງພວກເຂົາເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ກໍ່ຕາມ

ຂໍ້ມູນຈາກ:

Embassy of Japan in Laos ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *