ຊົມເຊີຍ! ຄັ້ງປະຫວັດສາດລາວ “ກັນຕັນຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວ”

ຄັ້ງປະຫວັດສາດລາວ “ກັນຕັນຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວ”

ກັບຕັນ ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ (ແຂກ) ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວທີ່ໄດ້ປ່ອຍເປັນກັບຕັນ ແບບສົມບູນ ໃນວັນທີ14/01/2022

ລວມພາບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເພິ່ນກ່ອນຈະມາຮອດມື້ນີ

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *