ຂ່າວດ່ວນ!! ພີ່ນ້ອງແຮງງານລາວທີ່ຢູ່ໄທ ອາຍຸ 18 ປີຂີຶ້ນໄປສາມາດລົງທະບຽນສັກວັກຊິນໄດ້ແລ້ວ

#ຂ່າວດ່ວນ!! ພີ່ນ້ອງແຮງງານລາວ👇👇👇👇

“ກົມການກົງສູນ”(ໄທ)ເປີດຕົວເວັບໄຊຕ໌ ໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດທຸກກຸ່ມອາຍຸ(18ຂື້ນໄປ)ທົ່ວປະເທດໄທ ສາມາດລົງທະບຽນ ສັກວັກຊີນ ເລີ່ມວັນນີ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 11:00 ນາທີ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກົມການກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຈ້ງປະຊາສຳພັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2021 ເວລາ 11:00ນາທີ ຈະເປີດຕົວເວັບໄຊໃຫມ່ ສຳລັບການລົງທະບຽນຮັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຊາວຕ່າງຊາດ (ລວມເຖີງພີ່ນ້ອງລາວ)ທີ່ອາໄສໃນໄທ ທຸກກຸ່ມອາຍຸໃນທຸກຈັງຫວັດ ສ່ວນຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນຂອງຊາວຕ່າງຊາວອາຍຸ 60-74ປີ ທີ່ໄດ້ລົງກັບເວັບໄຊຕ໌ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ອນຫນ້ານີ້.

ກໍ່ຈະໂອນໄປຍັງເວັບໄຊຕ໌ໃຫມ່ເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍຊາວຕ່າງຊາດ(ລາວ)ທີ່ຈະລົງທະບຽນສັກວັກຊີນທ່າສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທາງເວັບໄຊຕ໌

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *