ດ່ວນແຊ ດ່ວນທີ່ສຸດ! ຄົນລັກໂຕນຈາກສູນກັກຕົວ ສະຫວັນນະເຂດ ຕິດເຊຶ້ອ.

ແຊຄົນຕິດໂຄວິດລັກອອກແຕ່ສູນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຂື້ນລົດໂດຍມາ ໃຜໃກ້ສິດລາວ ຫຼື ຂືນລົດນຳລາວ ກະລຸນາກັກຕົວດ່ວນ.

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *