ແຈ້ງການ:ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເຂດ.

ແຈ້ງການ:ປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເຂດ.

ເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *