ອົດສົງສານບໍ່ໄດ້! ຈົບແຕ່ 2013 ເປັນອາສາມາຫຼາຍປີ ສຸດທ້າຍຕ້ອງລາອອກ

ຂໍອະນຸຍາດແດ່ເດີນ້ອງເອື້ອຍອົດສົງສານບໍ່ໄດ້ລະຕ້ອງລະບາຍອອກມາຂໍໃຫ້ນ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ໄວ້ໆເດີເສຍດາຍທີຮຽນມາທີສ້າງຜົນງານມາໄດ້ຫຼາຍປີີ

ສຸດທ້າຍກະຕ້ອງໄດ້ລາຄູອະສາໃຜໃຈດີລະຊ່ວຍໄດ້ເດີຊວງໄລຍະຫາວຽກໃໝ່ແຊຣຊ່ວຍແດ່່

ຖ້າເອື້ອຍໄດ້ເປັນຄູສອນກະຈະປະມານີ້ລະເອື້ອຍກະຈົບຄູສາຍພາສາອັງກິດລະບົບ11+3ຊັ້ນສູງຈົບປີ2013

ສະໝັກລັດຫຼາຍປີແຕ່ບໍ່ມີວິແວວເລີຍຕັດສິນໃຈຊອກເຮັດວຽກທົ່ວໄປເສຍດາຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕົນເອງຮຽນມາບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນອາຊີບທີ່ຕົນເອງມັກ.

.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *