ມືຈົນສັ່ນ 800.000.000₭ ຄົນທໍາອິດ🥳ຂອງປະເທດລາວ.

ຂອງຫວຍພະຍານາກ ໂທ້ໆ ວິກິດແບບນີ້ຖືກເລກໃສ່ ກະຄັກຕື່ມ

ໃຜຖືກ ຄືມາຄັກແທ້.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *