ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 4 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 4 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021

ອີງຕາມການຖະແຫລງຂ່າວຂອງ ດຣ ພອນປະເສີດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ປະຈຳວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄົນ ນຳເຂົ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *