ຊິຊຸມແຊວ ແຈ້ງແນ່ ແຊດຫາແນ່ ແມ່ນໃຜມີຊຸມແຊວກະບອກແນ່ເດີສິອອກໄປຊຸມນຳແຖມໄປສົ່ງພ້ອມ ແຈ້ງແນ່ເດີ

ຊິຊຸມແຊວ ແຈ້ງແນ່ ແຊດຫາແນ່ ແມ່ນໃຜມີຊຸມແຊວກະບອກແນ່ເດີສິອອກໄປຊຸມນຳແຖມໄປສົ່ງພ້ອມ ແຈ້ງແນ່ເດີ.

(ຢູ່ບ້ານຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຊ່ວຍກັນຢຸດເຊື້ອເພື່ອຊາດ)

ລະມັດລະວັງ ເຊົາກ່ອນເດີ ຊ່ວງ ລະບາດ.

.

ລາຍງາຍ. ຂ່າວວັນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *