ເຫດດ່ວນ! ຜູ້ຍີງຕົ ກ ຕື ກ ຢູ ຄ າ ຊີ ໂນ

#ເຫດດ່ວນຜູ້ຍີງຕົກຕືກຢູຄາຊີໂນໃນສາມຫລ່ຽມຄຳເກີດເຫດຜູ້ຍີງຕົກຕືກຢູໃນຄາຊິໂນ

ເຂດສາມຫລຽມຄຳ ມ ຕົ້ນເຜີ້ງ ຂ ບໍ່ແກ້ວ ສ່ວນສາເຫດຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຍ້ອນຫຍັງ.

ເປັນຕາຢ້ານ ເຮັດຫຍັງລະວັງແດ່ເດີ້.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *