ປິດ! ທາງຮ່ອມບ້ານ ໂຄມຂວາງ, ທາງຮ່ອມບ້ານ ພັນຫຼວງ ແລະ ບ້ານ ເມືອງງາ.

ລ໋ອກດາວຮ່ອມບ້ານແລ້ວ ແລະ ລໍຟັງຜົນການກວດກາ ແລະ ກັກຕົວຢູ່ບັນດາບ້ານ ຕົວຈິງ.

.

ປິດທາງຮ່ອມບ້ານ ໂຄມຂວາງ, ທາງຮ່ອມບ້ານ ພັນຫຼວງ ແລະ ບ້ານ ເມືອງງາ . ໃນ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *