ໃນວັນທີ27ສິ່ງຫາ 2021ສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໂພນໂຮງແລະເມືອງແມດ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກປະຊາຊົນບ້ານໂພນໄຮ ເມືອງໂພນໂຮງ,ບ້ານນາປ່າຈາດ ເມືອງແມດ ວ່າໄຟຟ້າມອດ

ໃນວັນທີ27ສິ່ງຫາ 2021ສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໂພນໂຮງແລະເມືອງແມດ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກປະຊາຊົນບ້ານໂພນໄຮ ເມືອງໂພນໂຮງ,ບ້ານນາປ່າຈາດ ເມືອງແມດ ວ່າໄຟຟ້າມອດ

ດັ່ງນັ້ນທັງສອງສູນບໍລິການໄດ້ລົງກວດສອບ ຈິ່ງພົບວ່າມີງູຂຽວ ຂື້ນເຮືອນຟິວ 22ກິໂລໂວ່ນ

ຢູ່ປ້ອມໝໍ້ແປງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຟິວຂາດ 3ເສັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ອ້າຍນ້ອງສູນບໍລິການ

ຈິ່ງໄດ້ສ້ອມແປງ ແລ້ວປ່ອຍໄຟເຂົ້າລະບົບ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *