ແຊຣຕໍ່.! ຄລິບວີດີໂອ ແມ່ເຖົ້າບົວສ້ອຍ ອັບເດດຄະດີ

ຄລິບວີດີໂອ ແມ່ເຖົ້າບົວສ້ອຍ ອັບເດດຄະດີ.

ຈາກການສະຫລຸບເນື້ອໃນທີ່ແມ່ເຖົ້າໄດ້ເລົ່າມານັ້ນ ໃນນາມສ່ວນໂຕຄິດວ່າຖ້າສານອິງໃສ່ແຕ່ໃບມອບສິດ(ປອມແປງດ້ວຍລູກ)ນັ້ນຖືວ່າການຕັດສິນຍັງບໍ່ຮອບດ້ານ, ບໍ່ພາວະວິໄສ ແລະ ບໍ່ເປັນທຳເທື່ອ.

ວີດີໂອຈາກ: ແມ່ເຖົ້າບົວສ້ອຍ ພົມສະຫວັດ.

ຊົມຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *