ພ້ອມຫຼີຶຍັງ ອີກ 3 ເດີຶອນເປີດແລ້ວ

🇱🇦 ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະເຫັນນາງສາວໃຫ້ບໍລິການເທິງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລ້ວ, ທ່ານ ພ້ອມ ຫລື ຍັງ?​ ຍັງອີກພຽງແຕ່ 3 ເດືອນກໍ່ຈະເປີດແລ້ວ 🚅🚌

ອົດໃຈລໍຖ້າດຽວກໍ່ຈະໄດ້ເຫັນຊຸດຂອງພະນັກງານ ລົດໄຟລາວຈີນ ຢ່າງແນ່ນອນ.

.

.

.

.

.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບຈາກ: AeroLaos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *