ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດໄຖ,ລົດດຸດ ເງິນເດີຶອນສູງ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດໄຖ,ລົດດຸດ ຈຳນວນ 5 ຄົນ

ເງິນເດືອນ3,300,000ກີບ-4,600,000ກີບບໍລິສັດສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີພັກໃຫ້ຟຣີ( ແຕ່ຕ້ອງກະກຽມເຄື່ອງນອນມາເອງ )

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:ຕາມສະຖານທີໂຄງການກໍ່ສ້າງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *