😷ວັນທີ 15-9-21 🦠😱🦠
ວັນທີ 14/9/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5233 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 955 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 573, ຈໍາປາສັກ 1000:

ກວດພົບເຊື້ອ 223 ຕົວຢ່າງນະຄອນຫຼວງ: 21. 19(ນໍາເຂົ້າ)2 (ຊຸມຊົນ)

ຫຼວງພະບາງ: 15. 3 (ນໍາເຂົ້າ)12 (ຊຸມຊົນ)

ບໍ່ແກ້ວ: 2 (ມ.ຕົ້ນເຜີ້ງ)

ຫຼວງນໍ້າທາ: 2 (ຊຸມຊົນ)

ວຽງຈັນ: 1 (ຊຸມຊົນ)

ຄໍາມ່ວນ: 21. 4 (ນໍາເຂົ້າ)17 (ຊຸມຊົນ)

ສາລະວັນ: 9 .3 (ນໍາເຂົ້າ) 6 (ຊຸມຊົນ)

ສະຫວັນນະເຂດ: 38. 27 (ນໍາເຂົ້າ) 11 (ຊຸມຊົນ)

ຈໍາປາສັກ: 113 .9 (ນໍາເຂົ້າ) 104 (ຊຸມຊົນ)

ເຊກອງ: 1 (ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *