ດ່ວນຄຳມ່ວນເຮັດແທ້! ໃຜທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງປັບໄໝໜັກ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ ຄຳສັ່ງເລກທີ 08 ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄໍາສັ່ງເຈົ້າແຂວງຄໍາມ່ວນສະບັບເລກທີ 08/ຈຂ ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ2021 ໃຫ້ມີເຂັ້ມງວດ ຄະນະສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

ທຸກໆຕ້ອງປະຕິດແຈ້ງການນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຢຸດການແພ່ລະບາດໃນຊຸມຊົນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໃນວົງກ້ວາງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *