ສະຖານທີ່ສ່ຽງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021

ສະຖານທີ່ສ່ຽງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021

ຄະນະສະເພາະກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປສະຖານທີດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນໄລຍະ 3-7 ວັນຜ່ານມາ ໃຫ້ໄປເກັບຕົວຢ່າງ

ລວມໆແລ້ວ 4 ໂຮງງານໃຫຍ່ ອາດຈະແຜ່ເຊີຶ້ອເປັນວົງກ້ວາງຫຼາຍແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *