ເວົ້າຍາກແທ້

ຢ່າເກັ່ງໃສ່ເຈົ້ າ ຫ ນ້າ ທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີແລະກົດລະບຽບ

ອົດທົນເອົາເດີ້ ພີ່ນ້ອງເອີຍໃຜກໍ່ເດີຶອດຮ້ອນຄີຶກັນ ສະນັ້ນທຸກຄົນຈົງປະຕິບັດຄຳສັ່ງໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ຢາກໃຫ້ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພີຶອໃຫ້ເຮົາ ຫຼຸ ດຜ່ ອນຈາກການຕິ ດ ເ ຊີຶ້ ອໂ ຄ ວິ ດ

ເຫັນໃຈທັງສອງເດີ້

ຊົມຄຼິບ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *