ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລານີ້ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ ດ່ ານ ທ່ າ ເຮື ອ ບຶງ ການຈະປັບລົດວັນທຳການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມຶອງລາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ປະສົງຈະເດິນທາງກັບຄືນແຂວງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *