ບໍລິສັດ ໄຟເຊີ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຢາປ້ ອ ງ ກັນ ໂຄ ວິ ດ-19 ຊະນິດເມັດໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Thairath

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *